Carola Schouten over een kilo aardappels

Een ‘nuchtere plattelander’ uit Holwerd ontmoet de minister van LNV. Dit tweegesprek arrangeerden wij voor de glossy van ChristenUnie Noardeast-Frysân. Het is typerend voor de inhoud van de prachtige bladen die wij maken voor lokale en provinciale afdelingen van politieke partijen. Schuif aan bij het gesprek tussen Jan Andringa en Carola Schouten.

Glossy Carola Schouten minister landbouw natuur voedselkwaliteit Schipper & Oosterwijk boer Jan Andringa

Met een laagdrempelige glossy komt u met uw verhaal bij iedereen binnen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden om zelf een glossy uit te brengen? Neem nu contact op om geheel vrijblijvend de mogelijkheden te verkennen.