Intervisie helpt je verder

Loopt u tegen ingewikkelde situaties aan die u graag eens met collega’s zou willen bespreken? Dan is intervisie echt iets voor u. In een veilige omgeving komen uw vragen en die van uw collega’s aan de orde. U deelt wat u bezighoudt en denkt met elkaar mee, bijvoorbeeld over heikele onderwerpen die rechtstreeks met uw identiteit te maken hebben. Zo komt u samen verder.  

Bij intervisie gaat het niet in de eerste plaats om vakinhoudelijke dingen, maar vooral om uzelf. Wie bent u en waar staat u voor? Wat kenmerkt de omgeving waarin u functioneert? In de intervisiegroep toont u respect voor elkaar en bent u bereid vooral te luisteren.

Intervisie wethouders raadsleden Schipper & Oosterwijk communicatie politiek bestuur

De gespreksonderwerpen tijdens het intervisietraject bepaalt u zelf. Het kan gaan over verstoorde verhoudingen binnen het college of de raad en over gebrekkige communicatie. Mogelijk ervaart u onvoldoende steun binnen uw partij of de coalitie of loopt u vast in een lastig dossier. Het kan ook zijn dat u het gevoel hebt dat uw politieke houdbaarheidsdatum is verstreken of dat u de relatie met burgers en de media wilt verbeteren. U bepaalt het zelf.

Het doel van intervisie is dat u groeit in vakmanschap. Door te reflecteren op uw functioneren ontdekt u waar u goed in bent en welke vaardigheden u verder moet ontwikkelen. U wordt creatiever en doortastender in de aanpak van problemen. De sleutel naar een succesvol intervisietraject is onderling vertrouwen in een veilige groep. Daarvoor is professionele begeleiding cruciaal. De begeleider maakt de hele groep medeverantwoordelijk voor een goed leerklimaat en maakt afwisselend gebruik van diverse beproefde intervisiemethoden.

Programma en kosten
Schipper & Oosterwijk faciliteert en begeleidt intervisiegroepen voor fractievoorzitters en voor wethouders. Het intervisietraject bestaat uit zes bijeenkomsten van ongeveer drie uur. De bijeenkomsten worden gehouden op vrijdagmiddag. De kosten voor het traject bedragen € 395,00. Het is belangrijk dat u bij alle bijeenkomsten aanwezig bent. Mocht u onverhoopt meer dan één bijeenkomst verzuimen, dan is het niet mogelijk om het traject af te maken. U bent dan wel het volledige bedrag verschuldigd.

Locatie en data
De locatie en data van de bijeenkomsten worden in overleg met de deelnemers bepaald. Elke deelnemer ontvangt de groep een keer in zijn of haar eigen gemeente. De intervisiebegeleider is Nico Schipper.

Vindt u het waardevol om samen met collega’s ervaringen uit te wisselen?

Neem dan contact met ons op om te informeren naar de mogelijkheden bij u in de buurt. Vul daarvoor het contactformulier in of bel met 0341 250154. Wilt u op de hoogte blijven van relevant nieuws en ons actuele aanbod? Volg ons dan op Facebook en/of Twitter.