‘Duurzaamheid biedt economische kansen’

‘Ik ben jong en heb nog een leven voor mij. Het is voor mij duidelijk dat we de wereld om zeep helpen. Daar wil ik iets aan doen. Er verandert niets als je met de handen in de zakken aan de zijlijn blijft staan.’ Dat zegt Benjamin Noordermeer. Duurzaamheid is zijn thema. Hij is 21 jaar oud en studeert hotelmanagement in Maastricht. ‘Ik kan meedoen door te stemmen, maar ik wil me ook graag inzetten voor de samenleving.’

Duurzaamheid Limburg ChristenUnie Benjamin Noordermeer economie kansen

Benjamin is erg bezig met de toekomst van het klimaat. ‘De provincie is heel terughoudend met het uitvoeren van de maatregelen die nodig zijn. Daar worden economische motieven voor aangevoerd. Maar duurzaamheid biedt ook kansen. Provincie, pas er voor op dat je geen economische kansen laat liggen. Maak gebruik van de kennis in de chemische industrie en binnen de universiteit.’ In het magazine dat wij maakten vertelt Benjamin meer over zijn visie. ‘Limburg moet niet achterop raken.’

Duurzaamheid biedt economische kansen