Lobby en public affairs

Houdt de overheid geen rekening met uw belangen? Schipper & Oosterwijk maakt werk van uw lobby en public affairs. Vakmensen die de weg weten in lobbyland zorgen ervoor dat de overheid niet meer om u heen kan.

Het is niet vanzelfsprekend dat de overheid rekening houdt met de belangen en inzichten van bedrijven en maatschappelijke organisaties. Daarvoor is soms een sterke lobby nodig. Het komt erop aan dat uw belang meeweegt bij het nemen van besluiten of het maken van wetten.

Schipper & Oosterwijk is een adviesbureau dat zich concentreert op communicatie binnen de wereld van het openbaar bestuur. Onze professionele adviseurs beschikken over een groot netwerk en verstaan de kunst van belangenbehartiging en public affairs. U kunt ons inschakelen voor het adviseren en coachen van uw eigen lobbyisten. Wij kunnen ook onze eigen specialisten inzetten om voor u te lobbyen.

Lobby en public affairs Schipper & Oosterwijk communicatie

Onze adviseurs weten niet alleen hoe u relaties aanknoopt en onderhoudt met belangrijke stakeholders, zoals de overheid en politieke partijen. Zij weten dat er voor een effectieve lobby vaak meer nodig is. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een strategisch beraad met bedrijven of organisaties die uw belangen en inzichten delen. En aan coalitievorming en een mediacampagne om de publieke opinie te beïnvloeden. Onze adviseurs zijn op het gebied van lobby en public affairs van alle markten thuis, of het nu gaat om resultaat op korte termijn bij heel concrete thema’s of beïnvloeding op de langere termijn.

De terugtredende overheid plaatst bedrijven en maatschappelijke organisaties voor nieuwe uitdagingen. Bedrijven zien kansen waar maatschappelijke organisaties op het gebied van maatschappelijke dienstverlening, onderwijs en zorg juist bedreigingen ervaren. In beide gevallen bepaalt de mate waarin u de besluitvorming van de overheid kan beïnvloeden het perspectief van uw organisatie. Schipper & Oosterwijk adviseert en coacht u op het gebied van lobby en public affairs management en onze adviseurs zijn ook beschikbaar om op te treden als behartiger van uw belangen bij de overheid.

Houdt de overheid geen rekening met uw belangen?
Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op voor een nadere kennismaking. Wij maken werk van uw lobby en public affairs. Vul het contactformulier in of bel met 0341 250154. Schipper & Oosterwijk is uw partner in communicatie, sterk in maatwerk.