Overheidscommunicatie

Hoe verbetert u de overheidscommunicatie? Met een advies op maat van Schipper & Oosterwijk wordt een wettelijke verplichting een buitenkansje om de relatie met burgers en bedrijven te verbeteren. Overheidscommunicatie als smeerolie van de lokale samenleving!

Overheidscommunicatie is geregeld in de wet. Burgers hebben recht op betrouwbare en tijdige informatie. Het is belangrijk dat zij kunnen meepraten over besluiten die hen aangaan. Soms is het een uitdaging om over uiterst gevoelige besluitvormingsprocessen op een verstandige manier te communiceren. Schipper & Oosterwijk adviseert gemeenten en provincies over inhoud en vorm van voorlichtingsactiviteiten en inspraakprocedures.

Overheidscommunicatie voorlichting inspraak advies Schipper & Oosterwijk

Schipper & Oosterwijk is een communicatieadviesbureau voor mensen en organisaties in het openbaar bestuur. Onze professionele adviseurs hebben een jarenlange ervaring met overheidscommunicatie. Wij adviseren, coachen en trainen voorlichters en woordvoerders, burgemeesters en wethouders. In lijn met de vastgestelde uitgangspunten voor overheidscommunicatie richt de begeleiding zich op de inhoud van het beleid en niet op het imago van de bestuurder. Intussen spelen mensen een hoofdrol in de communicatie. Zij maken het verschil door relaties aan te gaan en te verdiepen.

Met de deskundige en professionele begeleiding van onze adviseurs bent u in staat de informatievoorziening naar de burgers en ook de persvoorlichting en woordvoering adequaat en zorgvuldig vorm te geven. Ons doel is dat u niet alleen voldoet aan uw wettelijke verplichtingen inzake overheidscommunicatie, maar ook de verbinding maakt met de burgers en bedrijven en hun vertrouwen wint. Meer informatie over het volledige aanbod van Schipper & Oosterwijk vindt u op de pagina’s over advisering, coaching en training.

Werken aan effectieve overheidscommunicatie?
Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op voor een nadere kennismaking. Vul daarvoor het contactformulier in of bel met 0341 250154. Schipper & Oosterwijk is uw partner in communicatie, sterk in maatwerk.