Overheidscommunicatie

Overheidscommunicatie is geregeld in de wet. Burgers hebben recht op betrouwbare en tijdige informatie. Het is belangrijk dat zij kunnen meepraten over besluiten die hen aangaan. Soms is het een uitdaging om over uiterst gevoelige besluitvormingsprocessen op een verstandige manier te communiceren. Schipper & Oosterwijk adviseert gemeenten en provincies over inhoud en vorm van voorlichtingsactiviteiten en inspraakprocedures.

Schipper & Oosterwijk is een communicatie-adviesbureau voor mensen en organisaties in het openbaar bestuur. Onze professionele adviseurs hebben een jarenlange ervaring met overheidscommunicatie. Wij adviseren, coachen en trainen voorlichters en woordvoerders, burgemeesters en wethouders. In lijn met de vastgestelde uitgangspunten voor overheidscommunicatie richt de begeleiding zich op de inhoud van het beleid en niet op het imago van de bestuurder.

Met de deskundige en professionele begeleiding van onze adviseurs bent u in staat de informatievoorziening naar de burgers en ook de persvoorlichting en woordvoering adequaat en zorgvuldig vorm te geven. Ons doel is dat u niet alleen voldoet aan uw wettelijke verplichtingen inzake overheidscommunicatie, maar ook de verbinding maakt met de burgers en hun vertrouwen wint. Meer informatie over het volledige aanbod van Schipper & Oosterwijk vindt u op de pagina’s over advisering, coaching en training.

Wilt u meer weten of hebt u andere vragen?
Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op voor een nadere kennismaking. Vul daarvoor het contactformulier in of bel met 06 4472 0976. Schipper & Oosterwijk is uw partner in communicatie, sterk in maatwerk.