Communicatie in de politiek

In de politiek is communicatie een heel belangrijke vaardigheid. De manier waarop u communiceert is bepalend voor het vertrouwen dat mensen in u stellen. Als u er in slaagt uw boodschap goed over te brengen, neemt u weerstanden weg en wint u vertrouwen. Dan ontstaat er draagvlak voor uw plannen en kunt u het beleid daadwerkelijk beïnvloeden. Dan kunt u het verschil maken! Schipper & Oosterwijk geeft u inzicht in het effect van uw verbale en non-verbale communicatie en leert u succesvol communiceren.

Schipper & Oosterwijk is een communicatie-adviesbureau met een focus op deskundigheidsbevordering en talentontwikkeling. Onze professionele adviseurs hebben een jarenlange ervaring in politieke communicatie. Wij adviseren, coachen en trainen bestuurders en politici op lokaal en provinciaal niveau: wethouders en gemeenteraadsleden, gedeputeerden en statenleden.

De intensieve begeleiding en persoonlijke aandacht van onze professionals heeft een blijvende impact op uw communicatiestijl. Ons uitgangspunt is dat u communiceert op een manier die past bij wie u bent. Het doel is niet in de eerste plaats dat u scoort met politieke communicatie, maar dat u verbinding maakt met uw doelgroep. Meer informatie over het volledige aanbod van Schipper & Oosterwijk vindt u op de pagina’s over advisering, coaching en training.

Wilt u meer weten of hebt u andere vragen?
Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op voor een nadere kennismaking. Vul daarvoor het contactformulier in of bel met 06 4472 0976. Schipper & Oosterwijk is uw partner in communicatie, sterk in maatwerk.